Homepagina > MASSAGES > Intuïtieve heling massage

Intuïtieve heling massage

woensdag 31 augustus 2011, door Johan

Duurtijd en prijs: 1:30 uur - 60€

Duurtijd en prijs: 2:30 uur - 90€

Bij een intuïtieve heling-massage wordt er geen vast programma van behandelingen gevolgd. Ik voel aan waar het lichaam op dat moment het meeste nood aan heeft. Hierop wordt de massage opgebouwd. De Intuïtieve massage is een energetische holistische massage die ontspannend en helend werkt.

Het is een eigen concept gedistilleerd uit traditionele Japanse-, Haïtiaanse-, Afrikaanse- en Indische massages, soms aangevuld met de helende werking van klankschalen of van lichaamswerk. Een heel persoonlijke massage die elke keer weer anders zal zijn.

De basis van deze massage gaat terug op Wilhelm Reich. Uit zijn observatie leerden we dat mensen met emotionele en psychische problemen ook chronische spanning hadden in hun spieren (in feite in het bindweefsel). Verder onderzoek leidde hem tot de ontdekking dat dit allemaal te maken had met het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel. Chronische spanning en pijn zijn terug te leiden tot het niet meer kunnen spontaan reguleren van het sympatische zenuwstelsel (dat aanzet tot vechten en vluchten bij bedreiging).

Het corrolarium hiervan heeft te maken met het parasympatische zenuwstelsel. Daar waar het sympatische zenuwstelsel leidt tot spanning (‘aanspannen voor actie’), heeft het parasympatische zenwustelsel te maken met ontspanning en expansie. In de mate dat contractie door het systeem wordt vertaald als ‘veilig’, wordt expansie (het leven vertrouwen, het onbekende tegemoet gaan, dingen uitproberen...) meer en meer vertaald als onveilig. Contractie is het mechanisme achter pijn; expansie het mechanisme achter plezier. De natuurlijke stroom van de levensenergie in het lichaam wordt ervaren als plezierig. Het is wat we identificeren als vitaal, levendig. Dat is FLOW. In de mate dat de natuurlijke levenstroom wordt afgeremd door contractie in het bindweefsel, vermindert ook het vermogen tot plezier en avontuur. Sterker nog plezier/avontuur/loslaten wordt meer en meer onbewust afgewezen als onveilig.

Reich ontdekte dat de staat van de energiestroom in het lichaam dus meer fundamenteel is voor de conditie van het menselijke organisme dan gedachten en emoties. Iemand die depressief is bijvoorbeeld kan zijn (haar) emotionele staat niet veranderen door positieve gedachten te denken. Hij (zij) dient zijn (haar) energiestaat te veranderen. De rest zal dan volgen.

Het kernprobleem van gedrags- en gezondheidsproblemen is de som van alle belemmeringen van de vrije energiestroom (spontane energie) in het lichaam. Zonder het lichaam te begrijpen als een bio-energetisch ecosysteem wordt alleen op secundaire, tertiaire, etc oorzaken gewerkt...

Het is de chronische weerstand in het organisme die de primaire oorzaken bevat van disharmonie OMDAT - bij meer en meer weerstand tegen de intelligente levensenergie - ook het ZELFORGANISEREND VERMOGEN van het menselijke ecosysteem met grote sprongen afneemt. Meer en meer ‘externe’ ingrepen zijn dan (schijnbaar) nodig, maar ze lossen nooit het fundamentele probleem op: de verstoring van het zelforganiserende ecosysteem. Wat is dan het doel van weerstand leren loslaten?

Het is het herstel van onze natuurlijke flowstaat (en dus van onze spontaniteit, vitaliteit, creativiteit, levenslust, etc)! ‘In weerstand’ is ‘uit flow’. ‘In weerstand’ is ‘uit verbinding’. ‘In flow’ is ‘in verbinding’.

SPIP | | Overzicht van de site | De activiteit van de site opvolgen RSS 2.0